Boing Boing

Tanzanian boy re-enacts CommandoDate
February 11, 2011